Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2058(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0027/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0085

Protokoll
XML 29k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel

10. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
CRE

President luges ette eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute kohta esitatud teise muudatusettepanekute ploki üle toimunud hääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 5).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0114)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0085)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0086)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0087)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0088)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0090)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0091)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0092)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 36)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0100)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 44)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0105)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0106)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0109)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 53)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0111)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 55)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0115)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 59)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0116)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 60)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0118)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 62)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0120)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 64)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0121)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 65)

Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika