Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2058(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0027/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0085

Protokols
XML 34k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele

10. Balsošanas rezultātu paziņošana
Stenogramma

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumu otro kopumu budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem (14.5.2020. protokola 5. punkts).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0114).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0085).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0086).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0087).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0088).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0090).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0091).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0092).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0100).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0105).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0106).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0109).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0111).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0115).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0116).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0118).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0120).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0121).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika