Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2058(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0027/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0085

Protokoll
XML 33k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

10. Meddelande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp resultaten av den andra omgången ändringsförslag till förslagen om resolution om ansvarsfrihet (punkt 5 i protokollet av den 14.5.2020).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0114)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 58)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0085)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 29)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0086)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 30)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0087)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 31)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0088)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 32)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0090)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 34)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0091)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 35)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0092)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 36)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0100)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 44)

Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0105)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 49)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0106)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 50)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0109)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 53)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0111)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 55)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0115)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 59)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0116)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 60)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0118)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 62)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0120)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 64)

Ansvarsfrihet 2018: Verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll för EU:s byråer
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0121)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 65)

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy