Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2056(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0021/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 3
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 3
CRE 14/05/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0084

Протокол
XML 112k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел

17. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от окончателните гласувания по предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г.):

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0070)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 14)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0071)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 15)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0072)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 16)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0073)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 17)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0074)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 18)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0075)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 19)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0076)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 20)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0077)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 21)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0078)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 22)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0079)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 23)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0080)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 24)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0081)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 25)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (преди: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0082)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 26)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0083)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 27)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0084)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 28)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0085)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 29)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0086)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 30)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0087)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 31)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0088)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 32)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0089)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 33)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0090)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 34)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (сега Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0091)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 35)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0092)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 36)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0093)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 37)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0094)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 38)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0095)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 39)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0096)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 40)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Евроюст
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст (понастоящем Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0097)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 41)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0098)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 42)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0099)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 43)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0100)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 44)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (сега Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0101)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 45)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (до 11 декември 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0102)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 46)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0103)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 47)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0104)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 48)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Осми, девети, десети и единадесети европейски фонд за развитие
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0105)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0106)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 50)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0107)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 51)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0108)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 52)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0109)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 53)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0110)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 54)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0111)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 55)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0112)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 56)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0113)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 57)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0114)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 58)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0115)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 59)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0116)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 60)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0117)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 61)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0118)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 62)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0119)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 63)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0120)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 64)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0121)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 65)

Председателят прочете резултатите от гласуването по измененията към доклад A9-0102/2020 (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г):

Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0123)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 67)

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по препоръката (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г.):

Временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - комисия по правни въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0122)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 66)

Последно осъвременяване: 10 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност