Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2056(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0021/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 3
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 3
CRE 14/05/2020 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0084

Protokół
XML 97k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela

17. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad projektami rezolucji w sprawie absolutorium (pkt 11 protokołu z dnia 14.5.2020):

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0070)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 14)

   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0071)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 15)

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0072)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 16)

   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0073)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 17)

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0074)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 18)

   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0075)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 19)

   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0076)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 20)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0077)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 21)

   Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0078)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 22)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0079)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 23)

   Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0080)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 24)

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0081)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 25)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0082)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 26)

   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0083)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 27)

   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0084)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 28)

   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0085)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 29)

   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0086)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 30)

   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0087)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 31)

   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0088)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 32)

   Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0089)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 33)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0090)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 34)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0091)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 35)

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0092)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 36)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0093)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 37)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0094)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 38)

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0095)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 39)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0096)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 40)

Absolutorium za rok 2018: Eurojust
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0097)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 41)

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0098)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 42)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0099)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 43)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0100)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 44)

Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0101)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 45)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0102)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 46)

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0103)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 47)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0104)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 48)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0105)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 49)

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0106)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 50)

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0107)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 51)

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0108)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 52)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0109)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 53)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0110)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 54)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0111)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 55)

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0112)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 56)

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0113)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 57)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0114)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 58)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0115)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 59)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0116)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 60)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0117)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 61)

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0118)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 62)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0119)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 63)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0120)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 64)

Absolutorium za rok 2018: agencje Unii Europejskiej – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0121)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 65)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do sprawozdania A9-0102/2020 (pkt 11 protokołu z dnia 14.5.2020):

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021 [2019/2214(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0123)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 67)

Przewodniczący odczytał wyniki glosowania końcowego w sprawie zalecenia (pkt 11 protokołu z dnia 14.5.2020):

Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Komisja Prawna

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0122)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 66)

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności