Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2056(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0021/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 3
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 3
CRE 14/05/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0084

Protokoll
XML 96k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

17. Meddelande av omröstningsresultat
CRE

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningen om förslagen om resolution om ansvarsfrihet (punkt 11 i protokollet av den 14.5.2020):

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0070)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 14)

   Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0071)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 15)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0072)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 16)

   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0073)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 17)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0074)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 18)

   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0075)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 19)

   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0076)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 20)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0077)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 21)

   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0078)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 22)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0079)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 23)

   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0080)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 24)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0081)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 25)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0082)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 26)

   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0083)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 27)

   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0084)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 28)

   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0085)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 29)

   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0086)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 30)

   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0087)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 31)

   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0088)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 32)

   Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0089)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 33)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0090)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 34)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0091)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 35)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0092)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 36)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0093)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 37)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0094)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 38)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0095)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 39)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0096)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 40)

Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0097)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 41)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0098)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 42)

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0099)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 43)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0100)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 44)

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0101)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 45)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0102)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 46)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0103)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 47)

Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0104)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 48)

Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0105)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 49)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0106)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 50)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0107)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 51)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0108)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 52)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0109)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 53)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0110)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 54)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0111)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 55)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0112)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 56)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0113)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 57)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0114)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 58)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0115)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 59)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0116)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 60)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0117)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 61)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0118)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 62)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0119)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 63)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0120)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 64)

Ansvarsfrihet 2018: Verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll för EU:s byråer
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0121)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 65)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslag till betänkande A9-0102/2020 (punkt 11 i protokollet av den 14.5.2020):

Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA(2020)0123)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 67)

Talmannen läste upp resultatet av slutomröstningen om rekommendationen (punkt 11 i protokollet av den 14.5.2020):

Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - utskottet för rättsliga frågor

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs (P9_TA(2020)0122)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 66)

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy