Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел

18. Трето гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът е приканен да пристъпи към:

—    гласуване на измененията към съвместно подписаното предложение за резолюция B9-0158/2020: Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване и

—   окончателното гласуване по доклад A9-0102/2020
Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Гласуването ще продължи до 18.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 21.00 ч.

(Заседанието е прекъснато в 17.24 ч.)

Последно осъвременяване: 10 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност