Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

18. Τρίτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα καλείται να προβεί στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος B9-0158/2020: Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης·

—   και να προβεί στην τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης A9-0102/2020
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 [2019/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 18.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 21.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.24.)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου