Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 14 mei 2020 - Brussel

18. Derde stemming
Volledige verslagen

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op medeondertekende ontwerpresolutie B9-0158/2020: Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan;

en tot eindstemming over het verslag A9-0102/2020
Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 [2019/2214(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Er kan worden gestemd tot 18.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt om 21 uur bekendgemaakt.

(De vergadering wordt om 17.24 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid