Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela

18. Trzecia część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpił do głosowania nad poprawkami do wspólnie podpisanego projektu rezolucji B9-0158/2020: Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy;

i do głosowania końcowego nad sprawozdaniem A9-0102/2020
Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021 [2019/2214(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Głosowanie zostało otwarte do godz. 18.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 21.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.24.)

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności