Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 14. mája 2020 - Brusel

18. Tretie hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k spolupodpísanému návrhu uznesenia B9-0158/2020: Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy

a o záverečnom hlasovaní o správe A9-0102/2020
Odhad príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2021
Správa o odhade príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2021 [2019/2214(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Hlasovať je možné do 18.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 21.00 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.24 h.)

Posledná úprava: 9. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia