Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

18. Tredje omröstningen
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till gemensamt förslag till resolution B9-0158/2020: Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan

och höll en slutomröstning om betänkandet A9-0102/2020
Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl.18.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 21.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.24.)

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy