Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου