Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συνέχεια της συζήτησης)
 7.70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman (συζήτηση)
 8.Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19 (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 18.Τρίτη ψηφοφορία
 19.Επανάληψη της συνεδρίασης
 20.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 21.Αιτιολογήσεις ψήφου
 22.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (346 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (395 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5572 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (346 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (395 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5572 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (10 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (99 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (187 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (351 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (323 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1625 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου