Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 4.Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine)
 7.Schumani deklaratsiooni 70. aastapäev (arutelu)
 8.Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 18.Kolmas hääletusvoor
 19.Istungi jätkamine
 20.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 23.Esitatud dokumendid
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (358 kb) Nimelise hääletuse tulemused (9879 kb) 
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (358 kb) Nimelise hääletuse tulemused (9879 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (10 kb) Hääletustulemused (119 kb) Nimelise hääletuse tulemused (184 kb) 
 
Protokoll (304 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletustulemused (270 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1605 kb) 
Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika