Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.Meddelande av omröstningsresultat
 4.Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (debatt)
 5.Första omröstningen
 6.Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (fortsättning på debatten)
 7.70-årsdagen av Schumandeklarationen (debatt)
 8.Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Meddelande av omröstningsresultat
 11.Andra omröstningen
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Vacciner och behandlingar mot covid-19 (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Meddelande av omröstningsresultat
 18.Tredje omröstningen
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Meddelande av omröstningsresultat
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 23.Inkomna dokument
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (297 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (359 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5571 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (359 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5571 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (10 kb) Omröstningsresultat (85 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (185 kb) 
 
Protokoll (309 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (268 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1608 kb) 
Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy