Seznam 
Zápis
PDF 336kWORD 80k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Oznámení výsledků hlasování
 4.Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (pokračování rozpravy)
 7.70. výročí Schumanovy deklarace (rozprava)
 8.Používání aplikací pro vysledování kontaktů v boji proti koronaviru (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Oznámení výsledků hlasování
 11.Druhé hlasování
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Očkovací látky a terapeutika v kontextu pandemie Covid-19 (rozprava)
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 16.Členství ve výborech a v delegacích
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Třetí hlasování
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Oznámení výsledků hlasování
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 23.Předložení dokumentů
 24.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Změna pořadu jednání

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl tyto změny:

Oznámení výsledků třetího hlasování, které se mělo konat nazítří v pátek 15. května 2020 v 9:15, se přesouvá na dnešní večer na 21:00.

Denní zasedání, které se koná zítra 15. května 2020, bude zahájeno v 9:30 prvním hlasováním.

Konečné hlasování o návrzích usnesení Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy se přesouvá z druhého do prvního pátečního hlasování.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas.

Předseda upřesnil, že v sobotu 16. května 2020 se denní zasedání nekoná.


3. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování konečného hlasování o návrhu usnesení B9-0121/2020 a o prvním souboru pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria (bod 21 zápisu ze dne 13.5.2020).

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0069)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 13)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0084)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 28)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0114)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 58)


4. Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Andor Deli za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, a Nicolas Bay za skupinu ID.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 14.5.2020)


5. První hlasování

Parlament hlasuje o druhém souboru pozměňovacích návrhů k návrhům usnesení o udělení absolutoria (bod 15 zápisu ze dne 13.5.2020).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Hlasování se koná až do 10:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 13:15.


6. Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (2020/2620(RSP))

(začátek rozpravy: viz bod 4 zápisu ze dne 14.5.2020)

Vystoupili: Gwendoline Delbos-Corfield za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki a Lena Düpont.

Vystoupily: Věra Jourová (místopčedsedkyně Komise) a Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Rozprava skončila.


7. 70. výročí Schumanovy deklarace (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: 70. výročí Schumanovy deklarace (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Renew, Jörg Meuthen za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella a Nicola Beer.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


8. Používání aplikací pro vysledování kontaktů v boji proti koronaviru (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Používání aplikací pro vysledování kontaktů v boji proti koronaviru (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Didier Reynders (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Karen Melchior za skupinu Renew, Jean-Lin Lacapelle za skupinu ID, Alexandra Geese za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols a Massimiliano Salini.

Vystoupili: Didier Reynders a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:03.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:17.


10. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování o druhém souboru pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria (bod 5 zápisu ze dne 14.5.2020).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0114)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 58)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0085)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 29)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0086)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 30)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0087)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 31)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0088)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 32)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0090)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 34)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0091)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 35)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0092)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 36)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0100)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 44)

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0105)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 49)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0106)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 50)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0109)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 53)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0111)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 55)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0115)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 59)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0116)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0118)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 62)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0120)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 64)

Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0121)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 65)


11. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o konečných hlasováních o návrzích usnesení o udělení absolutoria:

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dříve Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu (nyní Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (před 20. prosincem 2018: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nyní Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (před 11. prosincem 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích ke zprávě (A9-0102/2020):

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 [2019/2214(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Parlament hlasuje o konečném hlasování o použití postupu pro naléhavé případy, o kterém bylo rozhodnuto ve středu 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020):

Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pro právní záležitosti

Hlasování se koná až do 14:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 17:15.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:23.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:31.


13. Očkovací látky a terapeutika v kontextu pandemie Covid-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Očkovací látky a terapeutika v kontextu pandemie Covid-19 (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Margaritis Schinas (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Tiemo Wölken za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Marc Botenga za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini – nezařazený poslanec, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello a Christel Schaldemose.

Vystoupili: Margaritis Schinas a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 15:37.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:18.


15. Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA(2018)0307(COR01) (bod 7 zápisu ze dne 13.5.2020).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali v souladu s čl. 241 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


16. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ECON: Cristian Terheş, kterým je nahrazen Ryszard Antoni Legutko

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnešním dnem.


17. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky konečných hlasování o návrzích usnesení o udělení absolutoria (bod 11 zápisu ze dne 14.5.2020):

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0070)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 14)

   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0071)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 15)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0072)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 16)

   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0073)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 17)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0074)
(podrobný výsledek hlasování: příloha
„Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 18)

   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0075)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 19)

   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0076)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 20)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0077)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 21)

   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0078)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 22)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0079)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 23)

   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0080)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 24)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0081)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 25)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dříve Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0082)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 26)

   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0083)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 27)

   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0084)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 28)

   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0085)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 29)

   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0086)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 30)

   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0087)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 31)

   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0088)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 32)

   Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0089)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 33)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0090)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 34)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0091)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 35)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0092)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 36)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0093)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 37)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0094)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 38)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0095)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 39)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0096)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 40)

Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu (nyní Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0097)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 41)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0098)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 42)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (před 20. prosincem 2018: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0099)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 43)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0100)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 44)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nyní Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0101)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 45)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (před 11. prosincem 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0102)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 46)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0103)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 47)

Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0104)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 48)

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0105)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 49)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0106)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 50)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0107)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 51)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0108)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 52)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0109)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 53)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0110)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 54)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0111)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 55)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0112)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 56)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0113)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 57)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0114)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 58)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0115)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 59)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0116)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0117)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 61)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0118)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 62)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0119)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 63)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0120)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 64)

Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0121)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 65)

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávě A9-0102/2020 (bod 11 zápisu ze dne 14.5.2020):

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 [2019/2214(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0123)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 67)

Předseda oznámil výsledky konečného hlasování o doporučení (bod 11 zápisu ze dne 14.5.2020):

Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pro právní záležitosti

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

schválen (P9_TA(2020)0122)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 66)


18. Třetí hlasování

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích ke spolupodepsanému návrhu usnesení B9-0158/2020: Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy;

a o konečném hlasování o zprávě A9-0102/2020:
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 [2019/2214(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Hlasování se koná až do 18:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 21:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:24.)


19. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 21:00.


20. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky konečného hlasování o zprávě A9-0102/2020 (bod 18 zápisu ze dne 14.5.2020):

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 [2019/2214(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0123)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 67)

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích ke spolupodepsanému návrhu usnesení B9-0158/2020: Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (bod 18 zápisu ze dne 14.5.2020)

Spolupodepsaný návrh usnesení B9-0158/2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0124)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 68)


21. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


22. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 04/2020 - oddíl III - Komise (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 06/2020 - oddíl III - Komise (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 07/2020 - Oddíl III - Komise (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2020 - Oddíl III - Komise (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini a Raffaele Stancanelli. Návrh usnesení o naléhavých opatřeních na podporu oblastí a podniků zasažených koronavirem (B9-0128/2020)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, ECON

- Christine Anderson a Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o podpůrných vzdělávacích opatřeních v mimořádných obdobích (B9-0138/2020)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière a André Rougé. Návrh usnesení o rozpočtových opatřeních, která je třeba přijmout ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nákazy COVID-19 na veřejné finance členských států (B9-0140/2020)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o zákazu prodeje ekologických produktů pěstovaných ve vytápěných sklenících mimo období sklizně (B9-0141/2020)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o podpoře inovací v Evropské unii (B9-0142/2020)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o digitální transformaci školní výuky a vzdělávání (B9-0150/2020)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Christine Anderson a Gunnar Beck. Návrh usnesení o závazku neomezeného používání hotovosti (B9-0151/2020)

předáno

příslušný výbor :

ECON


24. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky k převodu prostředků INF 2/2020 – Výbor regionů.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 05/2020, DEC 06/2020 a DEC 08/2020 oddíl III Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení rozhodl o schválení převodů prostředků Evropské komise DEC 05/2020, DEC 06/2020 a DEC 08/2020 oddíl III Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 32 odst. 2 finančního nařízení rozhodl o schválení převodu prostředků Evropské komise DEC 07/2020 oddíl III Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 32 odst. 2 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 07/2020 oddíl III Komise.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 651.596/OJVE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Poslední aktualizace: 27. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí