Indeks 
Protokol
XML 297kPDF 333kWORD 78k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 4.Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 5.Første afstemning
 6.Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (fortsat forhandling)
 7.70-året for Schumanerklæringen (forhandling)
 8.Anvendelse af kontaktopsporingsapps i kampen mod coronavirus (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 11.Anden afstemning
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Vacciner og behandlinger i forbindelse med covid-19 (forhandling)
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 18.Tredje afstemning
 19.Genoptagelse af mødet
 20.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 21.Stemmeforklaringer
 22.Stemmerettelser og -intentioner
 23.Modtagne dokumenter
 24.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Ændring af dagsordenen

Formanden foreslog følgende ændringer i overensstemmelse med de politiske grupper:

Bekendtgørelsen af afstemningsresultatene fra den tredje afstemningsrunde, som var planlagt til den følgende dag, fredag den 15. maj 2020 kl. 9.15, ville blive fremrykket til samme aften kl. 21.00.

Mødet den følgende dag, den 15. maj 2020, ville åbne kl. 9.30 med den første afstemningsrunde.

Den endelige afstemning om forslagene til beslutning - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan ville blive fremrykket fra den anden til den første afstemningsrunde fredag.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Formanden præciserede endvidere, at der ikke var planlagt noget møde lørdag den 16. maj 2020.


3. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden oplæste afstemningsresultaterne fra den endelige afstemning om forslag til beslutning B9-0121/2020 og fra den første ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørende decharge (punkt 21 i protokollen af 13.5.2020).

Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0069)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 13)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0084)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 28)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0114)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 58)


4. Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Andor Deli for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, og Nicolas Bay for ID-Gruppen.

(Fortsat forhandling: punkt 6 i protokollen af 14.5.2020)


5. Første afstemning

Parlamentet stemte om den anden ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørende decharge (punkt 15 i protokollen af 13.5.2020).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Afstemningen var åben til kl.10.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.15.


6. Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (2020/2620(RSP))

(Forhandlingens begyndelse: se punkt 4 i protokollen af 14.5.2020)

Talere: Gwendoline Delbos-Corfield for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Márton Gyöngyösi, løsgænger, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki og Lena Düpont.

Talere: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) og Nikolina Brnjac (formand for Rådet).

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. 70-året for Schumanerklæringen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: 70-året for Schumanerklæringen (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Pascal Durand for Renew-Gruppen, Jörg Meuthen for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella og Nicola Beer.

Talere: Maroš Šefčovič og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Anvendelse af kontaktopsporingsapps i kampen mod coronavirus (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Anvendelse af kontaktopsporingsapps i kampen mod coronavirus (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Karen Melchior for Renew-Gruppen, Jean-Lin Lacapelle for ID-Gruppen, Alexandra Geese for Verts/ALE-Gruppen, Beata Mazurek for ECR-Gruppen, Anne-Sophie Pelletier for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols og Massimiliano Salini.

Talere: Didier Reynders og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.03.)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.17.


10. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen fra den anden ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørende decharge (punkt 5 i protokollen af 14.5.2020).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0114)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 58)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0085)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 29)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0086)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 30)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0087)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 31)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0088)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 32)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0090)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 34)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0091)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 35)

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0092)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 36)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0100)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 44)

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0105)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 49)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0106)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 50)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0109)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 53)

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0111)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 55)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0115)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 59)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0116)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 60)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0118)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 62)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0120)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 64)

Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0121)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 65)


11. Anden afstemning

Parlamentet gennemførte den endelige afstemning om beslutningsforslagene vedrørende decharge:

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Decharge 2018: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og KvinderBetænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Parlamentet stemte om ændringsforslagene til betænkning (A9-0102/2020):

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Parlamentet gennemførte den endelige afstemning om uopsættelighedsproceduren, som der var blevet truffet afgørelse om onsdag den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020):

Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Retsudvalget

Afstemningen var åben til kl. 14.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultatene ville blive bekendtgjort kl. 17.15.

(Mødet udsat kl. 13.23.)


FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.31.


13. Vacciner og behandlinger i forbindelse med covid-19 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Vacciner og behandlinger i forbindelse med covid-19 (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Margaritis Schinas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Tiemo Wölken for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Petra De Sutter for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Marc Botenga for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini, løsgænger, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello og Christel Schaldemose.

Talere: Margaritis Schinas og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 15.37.)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.18.


15. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)

Berigtigelse (P8_TA(2018)0307(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 13.5.2020).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 241, stk. 4, ansås den for vedtaget.


16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ECON: Cristian Terheş i stedet for Ryszard Antoni Legutko

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


17. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden oplæste resultaterne af de endelige afstemninger om beslutningsforslagene vedrørende decharge (punkt 11 i protokollen af 14.5.2020):

Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0070)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 14)

   Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0071)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 15)

Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0072)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 16)

   Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P9_TA(2020)0073)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 17)

Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0074)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 18)

   Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0075)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 19)

   Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0076)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 20)

Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0077)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 21)

   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0078)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 22)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0079)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 23)

   Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0080)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 24)

Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0081)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 25)

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0082)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 26)

   Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0083)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 27)

   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0084)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 28)

   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0085)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 29)

   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0086)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 30)

   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0087)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 31)

   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0088)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 32)

   Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0089)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 33)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0090)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 34)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0091)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 35)

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P9_TA(2020)0092)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 36)

Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0093)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 37)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0094)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 38)

Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0095)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 39)

Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0096)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 40)

Decharge 2018: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0097)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 41)

Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0098)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 42)

Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0099)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 43)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0100)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 44)

Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0101)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 45)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0102)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 46)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0103)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 47)

Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0104)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 48)

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0105)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 49)

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og KvinderBetænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0106)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 50)

Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0107)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 51)

Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0108)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 52)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0109)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 53)

Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0110)
(DAfstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 54)

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0111)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 55)

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0112)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 56)

Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0113)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 57)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0114)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 58)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0115)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 59)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P9_TA(2020)0116)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 60)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0117)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 61)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0118)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 62)

Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0119)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 63)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0120)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 64)

Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0121)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 65)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til betænkning A9-0102/2020 (punkt 11 i protokollen af 14.5.2020):

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0123)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 67)

Formanden oplæste afstemningsresultaterne fra den endelige afstemning om henstillingen (punkt 11 i protokollen af 14.5.2020):

Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Retsudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Godkendt (P9_TA(2020)0122)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 66)


18. Tredje afstemning

Parlamentet gennemførte afstemningen om ændringsforslagene til det fælles underskrevne beslutningsforslag B9-0158/2020: Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan og;

—   og den endelige afstemning om A9-0102/2020
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Afstemningen var åben til kl.18.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 21.00.

(Mødet udsat kl. 17.24.)


19. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 21.00.


20. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden oplæste afstemningsresultaterne fra den endelige afstemning om betænkning (A9-0102/2020) (punkt 18 i protokollen af 14.5.2020):

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 [2019/2214(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0123)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 67)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til det fælles underskrevne beslutningsforslag B9-0158/2020: Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (punkt 18 i protokollen af 14.5.2020)

Fælles underskrevet forslag til beslutning B9-0158/2020

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0124)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 68)


21. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


22. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


23. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 04/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 06/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC07/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini og Raffaele Stancanelli. Forslag til beslutning om hasteforanstaltninger til støtte for områder og virksomheder, der er ramt af coronavirus (B9-0128/2020)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Christine Anderson og Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om foranstaltninger til støtte for uddannelse i ekstraordinære tider (B9-0138/2020)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière og André Rougé. Forslag til beslutning om de budgetforanstaltninger, der skal iværksættes for at afbøde de økonomiske følger af udbredelsen af covid-19 for medlemsstaternes offentlige finanser (B9-0140/2020)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om forbud mod salg af økologiske produkter, der er dyrket i opvarmede væksthuse uden for høstsæsonen (B9-0141/2020)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om fremme af innovation i EU (B9-0142/2020)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om digital omstilling i forbindelse med undervisning og læring (B9-0150/2020)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Christine Anderson og Gunnar Beck. Forslag til beslutning om retten til ubegrænset anvendelse af kontanter (B9-0151/2020)

henvist til:

kor.udv. :

ECON


24. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

I overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 2/2020 - Regionsudvalget.

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførselDEC 05/2020, DEC 06/2020 og DEC 08/2020 - Sektion III - Kommissionen.

Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement financier, la commission des budgets a décidé d'approuver les virements de crédits de la Europa-Kommissionen DEC 05/2020, DEC 06/2020 og DEC 08/2020 - Section III - Commission.

I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende lEuropa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 07/2020 - Sektion III - Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 07/2020 - Sektion III - Kommissionen.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 651.596/OJVE).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 9. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik