Märksõnaregister 
Protokoll
XML 266kPDF 304kWORD 78k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 4.Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine)
 7.Schumani deklaratsiooni 70. aastapäev (arutelu)
 8.Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 18.Kolmas hääletusvoor
 19.Istungi jätkamine
 20.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 23.Esitatud dokumendid
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.01.


2. Päevakorra muutmine

Asepresident esitas kokkuleppel fraktsioonidega järgmised päevakorra muutmise ettepanekud.

Kolmanda hääletusvooru tulemused, mis pidi tehtama teatavaks reedel, 15. mail 2020 kl 9.15, tehakse teatavaks neljapäeva õhtul kl 21.00.

15. mai 2020 istung algab kl 9.30 esimese hääletusvooruga.

Lõpphääletus resolutsiooni ettepanekute üle, mis käsitlevad uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava, toimub reedel esimese, mitte teise hääletusvooru ajal.

Parlament oli ettepanekutega nõus.

Asepresident andis ühtlasi teada, et laupäeval, 16. mail 2020 istungit ei toimu.


3. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette resolutsiooni ettepaneku B9-0121/2020 üle toimunud lõpphääletuse ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute kohta esitatud esimese muudatusettepanekute ploki üle toimunud hääletuse tulemused (13.5.2020 protokollipunkt 21).

Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0069)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0084)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0114)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)


4. Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andor Deli fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel ja Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel.

(Arutelu jätkamine: 14.5.2020 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute kohta esitatud teine muudatusettepanekute plokk (13.5.2020 protokollipunkt 15).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Hääletuse lõpp kl 10.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kl 13.15.


6. Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (2020/2620(RSP))

(Arutelu algus: vt 14.5.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki ja Lena Düpont.

Sõna võtsid Věra Jourová (komisjoni asepresident) ja Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Arutelu lõpetati.


7. Schumani deklaratsiooni 70. aastapäev (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Schumani deklaratsiooni 70. aastapäev (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella ja Nicola Beer.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.


8. Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Didier Reynders (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel, Jean-Lin Lacapelle fraktsiooni ID nimel, Alexandra Geese fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Mazurek fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols ja Massimiliano Salini.

Sõna võtsid Didier Reynders ja Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.03.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.17.


10. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

President luges ette eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute kohta esitatud teise muudatusettepanekute ploki üle toimunud hääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 5).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0114)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0085)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0086)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0087)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0088)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0090)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0091)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0092)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 36)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0100)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 44)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0105)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0106)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0109)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 53)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0111)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 55)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0115)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 59)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0116)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 60)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0118)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 62)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0120)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 64)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0121)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 65)


11. Teine hääletusvoor

Lõpphääletusele pandi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevad resolutsiooni ettepanekud:

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (endine Euroopa Lennundusohutusamet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport Eurojusti (praegu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (enne 20. detsembrit 2018 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (enne 11. detsembrit 2018: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Parlament hääletas raporti (A9-0102/2020) kohta esitatud muudatusettepanekute üle:

Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus
Raport Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2214(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Lõpphääletusele pandi järgmine kiirmenetlus, mille otsus tehti kolmapäeval, 13. mail 2020 (13.5.2020 päevakorra punkt 20):

Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - õiguskomisjon

Hääletuse lõpp kl 14.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kl 17.15.

(Istung katkestati kell 13.23.)


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.31.


13. Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Margaritis Schinas (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joanna Kopcińska fraktsiooni ECR nimel, Marc Botenga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello ja Christel Schaldemose.

Sõna võtsid Margaritis Schinas ja Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 15.37.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.18.


15. Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)

Parandus (P8_TA(2018)0307(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (13.5.2020 protokollipunkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 241 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


16. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt ECR järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

ECON-komisjon: Cristian Terheş Ryszard Antoni Legutko asemel

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


17. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle toimunud lõpphääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 11):

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0070)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0071)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0072)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0073)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0074)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0075)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0076)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0077)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0078)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0079)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0080)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0081)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (endine Euroopa Lennundusohutusamet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0082)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0083)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0084)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0085)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0086)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0087)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0088)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0089)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0090)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0091)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0092)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 36)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0093)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 37)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0094)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 38)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0095)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 39)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0096)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 40)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport Eurojusti (praegu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0097)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 41)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0098)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 42)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (enne 20. detsembrit 2018 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0099)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 43)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0100)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 44)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0101)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 45)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (enne 11. detsembrit 2018: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0102)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 46)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0103)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 47)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0104)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 48)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0105)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0106)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0107)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 51)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0108)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 52)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0109)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 53)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0110)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 54)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0111)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 55)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0112)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 56)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0113)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 57)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0114)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0115)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 59)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0116)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 60)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0117)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 61)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0118)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 62)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0119)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 63)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0120)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 64)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0121)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 65)

Asepresident luges ette raporti A9-0102/2020 kohta esitatud muudatusettepanekute üle toimunud hääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 11):

Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus
Raport Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2214(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0123)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 67)

Asepresident luges ette järgmise soovituse üle toimunud lõpphääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 11):

Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - õiguskomisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2020)0122)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 66)


18. Kolmas hääletusvoor

Hääletusele pandi muudatusettepanekud, mis esitati resolutsiooni ettepaneku ühise teksti B9-0158/2020 kohta: uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava;

lõpphääletusele pandi raport A9-0102/2020:
Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus

Raport Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2214(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Hääletuse lõpp kl 18.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kl 21.00.

(Istung katkestati kell 17.24.)


19. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 21.00.


20. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette raporti (A9-0102/2020) üle toimunud lõpphääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 18):

Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus
Raport Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2214(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0123)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 67)

Asepresident luges ette resolutsiooni ettepaneku ühise teksti B9-0158/2020 (uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava) kohta esitatud muudatusettepanekute üle toimunud hääletuse tulemused (14.5.2020 protokollipunkt 18)

Resolutsiooni ettepaneku ühine tekst B9-0158/2020

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0124)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 68)


21. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib hääletuse selgitus olla pikem kui 400 sõna.


22. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


23. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 06/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

2) parlamendiliikmed

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini ja Raffaele Stancanelli. Resolutsiooni ettepanek kiireloomuliste meetmete võtmise kohta koroonaviirusest mõjutatud alade ja ettevõtete toetamiseks (B9-0128/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

REGI

nõuandvad komisjonid:

BUDG, ECON

- Christine Anderson ja Gianantonio Da Re. Resolutsiooni ettepanek haridust toetavate meetmete kohta erakordsel ajal (B9-0138/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière ja André Rougé. Resolutsiooni ettepanek COVID-19 levikust liikmesriikide rahandusele tuleneva majandusliku mõju leevendamiseks rakendatavate fiskaalmeetmete kohta (B9-0140/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

nõuandvad komisjonid:

REGI

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek väljaspool hooaega kasvuhoonetes kasvatatud mahepõllumajanduslike toodete müügi keelustamise kohta (B9-0141/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek innovatsiooni edendamise kohta ELis (B9-0142/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek õpetamise ja õppimise digitehnoloogiale ülemineku kohta (B9-0150/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Christine Anderson ja Gunnar Beck. Resolutsiooni ettepanek sularaha piiranguvaba kasutamise võimaldamise kohta (B9-0151/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON


24. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2020 – Regioonide Komitee.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 05/2020, DEC 06/2020 ja DEC 08/2020 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 05/2020, DEC 06/2020 ja DEC 08/2020 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 07/2020 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamine DEC 07/2020 – III jagu – Komisjon.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 651.596/OJVE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika