Rodyklė 
Protokolas
XML 301kPDF 319kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės pakeitimas
 3.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 4.Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (diskusijos)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (diskusijų tęsinys)
 7.70-osios Šumano deklaracijos metinės (diskusijos)
 8.Kontaktų atsekimo programėlių naudojimas kovojant su koronavirusu (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 11.Antrasis balsavimas
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Vakcinos ir gydymas COVID-19 atveju (diskusijos)
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 18.Trečiasis balsavimas
 19.Posėdžio atnaujinimas
 20.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
 22.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 23.Gauti dokumentai
 24.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkas, suderinęs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

paankstinti trečiojo balsavimo rezultatų paskelbimą, numatytą surengti rytoj, 2020 m. gegužės 15 d., penktadienį, 9.15 val., ir surengti jį šį vakarą 21 val.;

rytdienos, 2020 m. gegužės 15 d., posėdį pradėti 9.30 val. pirmuoju balsavimu;

paankstinti ir perkelti galutinį balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ iš penktadienio antrojo balsavimo į pirmąjį.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Be to, Pirmininkas nurodė, kad 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienį, plenarinis posėdis nevyks.


3. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas perskaitė galutinio balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-0121/2020 ir balsavimo dėl pirmojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo rezultatus (2020 05 13 protokolo 21 punktas).

Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0069).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 13 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0084).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 28 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0114).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 58 punktas)


4. Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Andor Deli PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu ir Nicolas Bay ID frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2020 05 14 protokolo 6 punktas)


5. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl antrojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo (2020 05 13 protokolo 15 punktas).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Balsavimas bus tęsiamas iki 10.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.15 val.


6. Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (2020/2620(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 05 14 protokolo 4 punktas)

Kalbėjo Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki ir Lena Düpont.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) ir Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


7. 70-osios Šumano deklaracijos metinės (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 70-osios Šumano deklaracijos metinės (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Pascal Durand Renew frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella ir Nicola Beer.

Kalbėjo Maroš Šefčovič ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.


8. Kontaktų atsekimo programėlių naudojimas kovojant su koronavirusu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kontaktų atsekimo programėlių naudojimas kovojant su koronavirusu (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Karen Melchior Renew frakcijos vardu, Jean-Lin Lacapelle ID frakcijos vardu, Alexandra Geese Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols ir Massimiliano Salini.

Kalbėjo Didier Reynders ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.03 val.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.17 val.


10. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl antrojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo rezultatus (2020 05 14 protokolo 5 punktas).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0114).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 58 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0085).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 29 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0086).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 30 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0087).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 31 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0088).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 32 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0090).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 34 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0091).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 35 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0092).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 36 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0100).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 44 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0105).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 49 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0106).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 50 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0109).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 53 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0111).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 55 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0115).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 59 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0116).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 60 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0118).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 62 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0120).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 64 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0121).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 65 punktas)


11. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo:

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (anksčiau – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
Pranešimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (iki 2018 m. gruodžio 11 d.: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Parlamentas balsavo dėl pranešimo (A9-0102/2020) pakeitimų:

Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2019/2214(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl skubos tvarkos, dėl kurios sprendimas priimtas 2020 m. gegužės 13 d. (2020 05 13 protokolo 20 punktas):

Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Teisės reikalų komitetas

Balsavimas bus tęsiamas iki 14.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.15 val.

(Posėdis sustabdytas 13.23 val.)


PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.31 val.


13. Vakcinos ir gydymas COVID-19 atveju (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Vakcinos ir gydymas COVID-19 atveju (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Margaritis Schinas (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Tiemo Wölken S&D frakcijos vardu, Véronique Trillet-Lenoir Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, Marc Botenga GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini, nepriklausomas Parlamento narys, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello ir Christel Schaldemose.

Kalbėjo Margaritis Schinas ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 15.37 val.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.18 val.


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Klaidų ištaisymas P8_TA(2018)0307(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2020 05 13 protokolo 7 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, nes nei viena iš frakcijų, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl jo balsuoti nepaprašė.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos sprendimą dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ECON komitetas: Cristian Terheş vietoj Ryszard Antoni Legutko.

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas perskaitė galutinio balsavimo dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezultatus (2020 05 14 protokolo 11 punktas):

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0070).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 14 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0071).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 15 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0072).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 16 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0073).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 17 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0074).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 18 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0075).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 19 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0076).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 20 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0077).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 21 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0078).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 22 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0079).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 23 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0080).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 24 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0081).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 25 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (anksčiau – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0082).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 26 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0083).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 27 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0084).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 28 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0085).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 29 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0086).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 30 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0087).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 31 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0088).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 32 punktas)

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0089).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 33 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0090).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 34 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0091).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 35 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0092).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 36 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0093).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 37 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0094).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 38 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0095).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 39 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0096).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 40 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
Pranešimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0097)
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 41 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0098).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 42 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0099).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 43 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0100).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 44 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0101).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 45 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (iki 2018 m. gruodžio 11 d.: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0102).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 46 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0103).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 47 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0104).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 48 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0105).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 49 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0106).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 50 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0107).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 51 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0108).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 52 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0109).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 53 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0110).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 54 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0111).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 55 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0112).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 56 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0113).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 57 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0114).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 58 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0115).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 59 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0116).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 60 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0117).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 61 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0118).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 62 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0119).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 63 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0120).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 64 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0121).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 65 punktas)

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl pranešimo A9-0102/2020 pakeitimų rezultatus (2020 05 14 protokolo 11 punktas):

Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2019/2214(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0123).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 67 punktas)

Pirmininkas perskaitė galutinio balsavimo dėl rekomendacijos rezultatus (2020 05 14 protokolo 11 punktas):

Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Teisės reikalų komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0122).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 66 punktas)


18. Trečiasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-0158/2020 „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ pakeitimų ir galutinį balsavimą dėl pranešimo A9-0102/2020: Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2019/2214(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Balsavimas bus tęsiamas iki 18.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 21 val.

(Posėdis sustabdytas 17.24 val.)


19. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 21.00 val.


20. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas perskaitė galutinio balsavimo dėl pranešimo A9-0102/2020 rezultatus (2020 05 14 protokolo 18 punktas):

Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2019/2214(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0123).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 67 punktas)

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-0158/2020 „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ pakeitimų rezultatus (2020 05 14 protokolo 18 punktas).

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0158/2020

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0124).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 68 punktas)


21. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


22. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 04/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 06/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 07/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 08/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini ir Raffaele Stancanelli. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skubių priemonių nuo koronaviruso nukentėjusioms teritorijoms ir įmonėms paremti (B9-0128/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, ECON

- Christine Anderson ir Gianantonio Da Re. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paremtinų mokymo priemonių išskirtiniais laikais (B9-0138/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière ir André Rougé. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl biudžeto priemonių, kurios turi būti įgyvendintos siekiant sušvelninti COVID-19 protrūkio sukeltą ekonominį poveikį valstybių narių viešiesiems finansams (B9-0140/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo parduoti ekologiškus produktus, užaugintus šildomuose šiltnamiuose ne jų derliaus nuėmimo sezono metu (B9-0141/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl inovacijų skatinimo ES (B9-0142/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklinio ugdymo ir mokymosi mokykloje skaitmeninės pertvarkos (B9-0150/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Christine Anderson ir Gunnar Beck. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimybės nevaržomai naudoti grynuosius pinigus užtikrinimo (B9-0151/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


24. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2020. Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtinti asignavimų perkėlimai Nr. DEC 05/2020, DEC 06/2020 ir DEC 08/2020 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 05/2020, DEC 06/2020 ir DEC 08/2020 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 07/2020 - III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtintas asignavimų perkėlimas Nr. DEC 07/2020 - III skirsnis – Komisija.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 651.596/OJVE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.02 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika