Indekss 
Protokols
XML 299kPDF 316kWORD 78k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Izmaiņas darba kārtībā
 3.Balsošanas rezultātu paziņošana
 4.Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debates)
 5.Pirmā balsošana
 6.Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debašu turpinājums)
 7.Šūmaņa deklarācijas 70. gadadiena (debates)
 8.Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas rezultātu paziņošana
 11.Otrā balsošana
 12.Sēdes atsākšana
 13.Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā (debates)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Kļūdas labojums (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Balsošanas rezultātu paziņošana
 18.Trešā balsošana
 19.Sēdes atsākšana
 20.Balsošanas rezultātu paziņošana
 21.Balsojumu skaidrojumi
 22.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Izmaiņas darba kārtībā

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja turpmāk minētās izmaiņas.

Trešās balsošanas rezultātu paziņošana, kas bija paredzēta nākamajā dienā, proti, piektdien, 2020. gada 15. maijā, plkst. 9.15, notiks ātrāk, proti, šīs dienas plkst. 21.00.

Nākamās dienas, 2020. gada 15. maija, sēde sāksies plkst. 9.30 ar pirmo balsošanu.

Galīgā balsošana par rezolūciju priekšlikumiem – Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns – no piektdienas otrās balsošanas būs pārcelta uz piektdienas pirmo balsošanu.

Parlaments piekrita šiem priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs arī precizēja, ka sestdien, 2020. gada 16. maijā, plenārsēde nav paredzēta.


3. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par rezolūcijas priekšlikumu B9-0121/2020 un rezultātus balsošanai par grozījumu pirmo kopumu budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem (13.5.2020. protokola 21. punkts).

Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0069).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0084).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0114).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)


4. Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (2020/2620(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Andor Deli PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā un Nicolas Bay ID grupas vārdā.

(Debašu turpinājums: 14.5.2020. protokola 6. punkts.)


5. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumu otro kopumu turpmāk minētajiem budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem (13.5.2020. protokola 15. punkts).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

Balsot ir iespējams līdz plkst. 10.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.15.


6. Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (2020/2620(RSP)).

(Debašu sākums: skatīt 14.5.2020. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki un Lena Düpont.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) un Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


7. Šūmaņa deklarācijas 70. gadadiena (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Šūmaņa deklarācijas 70. gadadiena (2020/2642(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Pascal Durand grupas “Renew” vārdā, Jörg Meuthen ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella un Nicola Beer.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


8. Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu (2020/2634(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Karen Melchior grupas “Renew” vārdā, Jean-Lin Lacapelle ID grupas vārdā, Alexandra Geese Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols un Massimiliano Salini.

Uzstājās Didier Reynders un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.03.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.17.


10. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumu otro kopumu budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem (14.5.2020. protokola 5. punkts).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0114).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0085).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0086).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0087).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0088).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0090).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0091).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0092).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0100).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0105).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0106).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0109).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0111).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0115).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0116).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0118).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0120).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0121).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)


11. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem.

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (agrāk Eiropas Aviācijas drošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
Ziņojums par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (līdz 2018. gada 11. decembrim: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par ziņojuma (A9-0102/2020) grozījumiem.

Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2214(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par steidzamības procedūru, par kuru ir pieņemts lēmums trešdien, 2020. gada 13. maijā (13.5.2020. protokola 20. punkts).

Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Juridiskā komiteja.

Balsot ir iespējams līdz plkst. 14.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.15.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.23.)


SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.31.


13. Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā (2020/2643(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Margaritis Schinas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Tiemo Wölken S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Petra De Sutter Verts/ALE grupas vārdā, Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā, Marc Botenga GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini, pie grupām nepiederošs deputāts, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello un Christel Schaldemose.

Uzstājās Margaritis Schinas un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.37.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.18.


15. Kļūdas labojums (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumu P8_TA(2018)0307(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (13.5.2020. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto ECR grupas lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ECON komiteja: Ryszard Antoni Legutko vietā – Cristian Terheş.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


17. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus galīgajai balsošanai par turpmāk minētajiem budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem (14.5.2020. protokola 11. punkts).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0070).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0071).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0072).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0073).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0074).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0075).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0076).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0077).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0078).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0079).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0080).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0081).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (agrāk Eiropas Aviācijas drošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0082).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0083).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0084).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0085).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0086).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0087).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0088).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0089).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0090).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0091).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0092).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0093).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0094).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0095).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0096).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
Ziņojums par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0097).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0098).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0099).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0100).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0101).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (līdz 2018. gada 11. decembrim: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0102)
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0103).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0104).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0105).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0106).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0107).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0108).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0109).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0110).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0111).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0112).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0113).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0114).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0115).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0116).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0117).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0118).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0119).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0120).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0121).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par ziņojuma A9-0102/2020 grozījumiem (14.5.2020. protokola 11. punkts).

Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2214(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0102/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0123).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus galīgajai balsošanai par turpmāk minēto ieteikumu (14.5.2020. protokola 11. punkts).

Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Juridiskā komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0122).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts.)


18. Trešā balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem kopīgi parakstītajam rezolūcijas priekšlikumam B9-0158/2020: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns,

un sākt galīgo balsošanu par ziņojumu A9-0102/2020:
Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2214(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Balsot ir iespējams līdz plkst. 18.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 21.00.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.24.)


19. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 21.00.


20. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par turpmāk minēto ziņojumu A9-0102/2020 (14.5.2020. protokola 18. punkts).

Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2214(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0102/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0123).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem kopīgi parakstītajam rezolūcijas priekšlikumam B9-0158/2020: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (14.5.2020. protokola 18. punkts).

Kopīgi parakstīts rezolūcijas priekšlikums B9-0158/2020.

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0124).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts.)


21. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


22. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


23. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 04/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0014/2020 – C9-0113/2020 – 2020/2063(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 06/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0015/2020 – C9-0114/2020 – 2020/2064(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 07/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0016/2020 – C9-0120/2020 – 2020/2065(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0017/2020 – C9-0121/2020 – 2020/2066(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini un Raffaele Stancanelli. Rezolūcijas priekšlikums par steidzamiem pasākumiem koronavīrusa skarto teritoriju un uzņēmumu atbalstam (B9-0128/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, ECON

- Christine Anderson un Gianantonio Da Re. Rezolūcijas priekšlikums par izglītības atbalsta pasākumiem ārkārtējos apstākļos (B9-0138/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière un André Rougé. Rezolūcijas priekšlikums par budžeta atbalstu, kas būtu jāsniedz, lai mazinātu Covid-19 radīto ekonomisko ietekmi uz dalībvalstu publiskajām finansēm (B9-0140/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Joëlle Mélin. Rezolūcijas priekšlikums par aizliegumu pārdot bioloģiskus produktus, ko audzē apsildāmās siltumnīcās ārpus ražas novākšanas sezonas (B9-0141/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Viktor Uspaskich. Rezolūcijas priekšlikums par inovācijas veicināšanu Eiropas Savienībā (B9-0142/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par skolu mācību darba un mācīšanās digitalizāciju (B9-0150/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Christine Anderson un Gunnar Beck. Rezolūcijas priekšlikums par apņemšanos neierobežot skaidras naudas lietošanu (B9-0151/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON


24. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2020 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 1. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka apstiprina apropriāciju pārvietojumus DEC 05/2020, DEC 06/2020 un DEC 08/2020 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 05/2020, DEC 06/2020 un DEC 08/2020 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 32. panta 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 07/2020 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 32. panta 2. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka apstiprina apropriāciju pārvietojumu DEC 07/2020 – III iedaļa – Komisija.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 651.596/OJVE).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika