Indiċi 
Minuti
XML 304kPDF 332kWORD 79k
Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Modifika tal-aġenda
 3.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 4.Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Is-70 Anniversarju tad-Dikjarazzjoni Schuman (dibattitu)
 8.L-użu ta' app għat-traċċar tal-kuntatti fil-ġlieda kontra l-coronavirus (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 11.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Vaċċini u terapewtika fil-kuntest tal-COVID-19 (dibattitu)
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 18.It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 21.Spjegazzjonijiet tal-vot
 22.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 23.Dokumenti mressqa
 24.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Modifika tal-aġenda

Il-President, bi qbil mal-gruppi politiċi, ippropona l-modifiki li ġejjin:

It-tħabbir tar-riżultati tat-tielet sessjoni ta' votazzjoni, prevista għada l-Ġimgħa 15 ta' Mejju 2020 fid-9.15, tressaq 'il quddiem għal filgħaxija ta' dakinhar, fid-21.00.

Is-sessjoni ta' għada, 15 ta' Mejju 2020 tiftaħ fid-9.30 bl-ewwel sessjoni ta' votazzjoni.

Il-votazzjoni finali dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru tressqet 'il quddiem mit-tieni sessjoni ta' votazzjoni għall-ewwel sessjoni ta' votazzjoni tal-Ġimgħa.

Il-Parlament qabel ma' dawn il-proposti.

Il-President ippreċiża wkoll li ma kienet prevista l-ebda sessjoni għas-Sibt 16 ta' Mejju 2020.


3. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni finali tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0121/2020 u dwar l-ewwel sensiela ta' emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza (punt 21 tal-Minuti tad-data 13.5.2020).

Il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0069)
(Dettall tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 13)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0084)
(Dettall tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 28)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0114)
(Dettall tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 58)


4. Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Andor Deli f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu f'isem il-Grupp Renew, u Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 14.5.2020)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda biex jivvota dwar it-tieni sensiela ta' emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza (punt 15 tal-Minuti tad-data 13.5.2020).

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Kwittanza 2018: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Il-votazzjoni kienet miftuħa sal-10.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih se jitħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.15.


6. Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2020/2620(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: ara l-punt 4 tal-Minuti tad-data 14.5.2020)

Interventi ta': Gwendoline Delbos-Corfield f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki u Lena Düpont.

Interventi ta': Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) u Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Is-70 Anniversarju tad-Dikjarazzjoni Schuman (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-70 Anniversarju tad-Dikjarazzjoni Schuman (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Pascal Durand f'isem il-Grupp Renew, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella u Nicola Beer.

Interventi ta': Maroš Šefčovič u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. L-użu ta' app għat-traċċar tal-kuntatti fil-ġlieda kontra l-coronavirus (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-użu ta' app għat-traċċar tal-kuntatti fil-ġlieda kontra l-coronavirus (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Karen Melchior f'isem il-Grupp Renew, Jean-Lin Lacapelle f'isem il-Grupp ID, Alexandra Geese f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Anne-Sophie Pelletier f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols u Massimiliano Salini.

Interventi ta': Didier Reynders u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.03.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.17.


10. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar it-tieni sensiela ta' emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza (punt 5 tal-Minuti tad-data 14.5.2020).

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0114)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 58)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0085)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 29)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0086)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 30)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0087)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 31)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0088)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 32)

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0090)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 34)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0091)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 35)

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0092)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 36)

Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0100)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 44)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0105)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 49)

Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0106)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 50)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0109)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 53)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0111)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 55)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0115)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 59)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0116)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 60)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0118)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 62)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0120)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 64)

Kwittanza 2018: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0121)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 65)


11. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni finali għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza:

—   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (l-ex Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta - L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Kwittanza 2018: Il-Eurojust
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (L-Uffiċċju BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (qabel l-20 ta' Diċembru 2018: l-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (li qabel il-11 ta' Diċembru 2018 kienet l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Kwittanza 2018: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni dwar l-emendi għar-rapport (A9-0102/2020):

L-istimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021 [2019/2214(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni finali dwar il-proċedura urġenti deċiża l-Erbgħa 13 ta' Mejju 2020 (punt 20 tal-Minuti tad-data 13.5.2020):

Miżuri temporanji li jikkonċernaw il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji Ewropej (SE) u tas-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali

Il-votazzjoni kienet miftuħa sat-14.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet tħabbru fil-17.15.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.23.)


PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.31.


13. Vaċċini u terapewtika fil-kuntest tal-COVID-19 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Vaċċini u terapewtika fil-kuntest tal-COVID-19 (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Margaritis Schinas (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Tiemo Wölken f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Petra De Sutter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joanna Kopcińska f'isem il-Grupp ECR, Marc Botenga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini Membru mhux affiljat, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello u Christel Schaldemose.

Interventi ta': Margaritis Schinas u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 15.37.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.18.


15. Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifika P8_TA(2018)0307(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 7 tal-Minuti tad-data 13.5.2020).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx skont l-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika tqieset approvata.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp ECR id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ECON: Cristian Terheş minflok Ryszard Antoni Legutko

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mid-data tal-lum.


17. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet finali għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza (punt 11 tal-Minuti tad-data 14.5.2020):

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0070)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 14)

   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0071)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 15)

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0072)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 16)

   Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0073)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 17)

Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0074)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 18)

   Kwittanza 2018: Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0075)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 19)

   Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0076)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 20)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0077)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 21)

   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0078)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 22)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0079)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 23)

   Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0080)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 24)

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0081)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 25)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (l-ex Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0082)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 26)

   Kwittanza 2018: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0083)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 27)

   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0084)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 28)

   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0085)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 29)

   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0086)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 30)

   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0087)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 31)

   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0088)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 32)

   Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0089)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 33)

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0090)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 34)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0091)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 35)

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0092)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 36)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0093)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 37)

Kwittanza 2018: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0094)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 38)

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta - L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0095)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 39)

Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0096)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 40)

Kwittanza 2018: Il-Eurojust
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0097)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 41)

Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0098)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 42)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (L-Uffiċċju BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (qabel l-20 ta' Diċembru 2018: l-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0099)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 43)

Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0100)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 44)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0101)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 45)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (li qabel il-11 ta' Diċembru 2018 kienet l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0102)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 46)

Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0103)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 47)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0104)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 48)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0105)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 49)

Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0106)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 50)

Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0107)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 51)

Kwittanza 2018: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0108)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 52)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0109)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 53)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0110)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 54)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0111)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 55)

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0112)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 56)

Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0113)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 57)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0114)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 58)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0115)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 59)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0116)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 60)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0117)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 61)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0118)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 62)

Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0119)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 63)

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0120)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 64)

Kwittanza 2018: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0121)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 65)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għar-rapport A9-0102/2020 (punt 11 tal-Minuti tad-data 14.5.2020):

L-istimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021 [2019/2214(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0123)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 67)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni finali tar-rakkomandazzjoni (punt 11 tal-Minuti tad-data 14.5.2020):

Miżuri temporanji li jikkonċernaw il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji Ewropej (SE) u tas-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0122)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 66)


18. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni dwar l-emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni kofirmata B9-0158/2020: Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru;

u għadda għall-votazzjoni finali tar-rapport A9-0102/2020:
L-istimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021 [2019/2214(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Il-votazzjoni kienet miftuħa sas-18.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni tħabbru fid-21.00.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.24.)


19. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00.


20. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni finali dwar ir-rapport A9-0102/2020 (punt 18 tal-Minuti tad-data 14.5.2020):

L-istimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021 [2019/2214(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0123)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 67)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni kofirmata B9-0158/2020: Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru (punt 18 tal-Minuti tad-data 14.5.2020)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni kofirmata B9-0158/2020

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0124)
(Dettall tal-votazzjoni: anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" tat-13, l-14 u l-15 ta' Mejju 2020, punt 68)


21. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


22. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


23. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 06/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-Membri

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini u Raffaele Stancanelli. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri urġenti li jappoġġjaw it-territorji u l-intrapriżi affettwati mill-coronavirus (B9-0128/2020)

irriferut

responsabbli:

REGI

opinjoni:

BUDG, ECON

- Christine Anderson u Gianantonio Da Re. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta' appoġġ għall-edukazzjoni fi żminijiet straordinarji (B9-0138/2020)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière u André Rougé. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri baġitarji li għandhom jiġu implimentati bil-għan li jittaffa l-impatt ekonomiku kkawżat mit-tixrid tal-COVID-19 fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri (B9-0140/2020)

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-bejgħ ta' prodotti organiċi mkabbra fis-serer imsaħħna barra mill-istaġun tal-ħsad tagħhom (B9-0141/2020)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-innovazzjoni fl-UE (B9-0142/2020)

irriferut

responsabbli:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasformazzjoni diġitali tat-tagħlim u l-edukazzjoni skolastika (B9-0150/2020)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Christine Anderson u Gunnar Beck. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impenn favur l-użu mingħajr restrizzjonijiet tal-flus kontanti (B9-0151/2020)

irriferut

responsabbli:

ECON


24. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

B’konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet INF 2/2020 – Il-Kumitat tar-Reġjuni.

B'konformità mal-Artikolu 31(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għarraf lill-Awtorità Baġitarja bit-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet DEC 05/2020, DEC 06/2020 u DEC 08/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.

B'konformità mal-Artikolu 31(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 05/2020, DEC 06/2020 u DEC 08/2020 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

B'konformità mal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 07/2020 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

B'konformità mal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għarraf lill-Awtorità Baġitarja bit-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet DEC 07/2020 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 651.596/OJVE).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza