Index 
Notulen
XML 301kPDF 323kWORD 79k
Donderdag 14 mei 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 4.Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (voortzetting van het debat)
 7.70e verjaardag van de Schumanverklaring (debat)
 8.Gebruik van apps voor het traceren van contacten in de strijd tegen het coronavirus (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.Tweede stemming
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Vaccins en geneeskundige behandelingen in de context van COVID-19 (debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Derde stemming
 19.Hervatting van de vergadering
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 21.Stemverklaringen
 22.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 23.Ingekomen stukken
 24.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.01 uur geopend.


2. Wijziging van de agenda

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

De bekendmaking van de uitslag van de derde stemronde, die voor morgen, vrijdag 15 mei 2020 om 9.15 uur gepland was, zou naar vanavond om 21 uur worden verschoven.

De vergadering van morgen, 15 mei 2020, zou om 9.30 uur worden geopend met de eerste stemronde.

De eindstemming over de ontwerpresoluties - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan zou van de tweede naar de eerste stemronde vrijdag worden verschoven.

Het Parlement stemt met deze voorstellen in.

De Voorzitter verklaart bovendien dat er zaterdag 16 mei 2020 geen vergadering gepland is.


3. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over ontwerpresolutie B9-0121/2020 en van de stemming over de eerste reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting (punt 21 van de notulen van 13.5.2020).

Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0069)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 13)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0084)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 28)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0114)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 58)


4. Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Andor Deli, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, en Nicolas Bay, namens de ID-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 14.5.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de tweede reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting (punt 15 van de notulen van 13.5.2020).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Kwijting 2018: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Er kan worden gestemd tot 10.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.15 uur.


6. Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (2020/2620(RSP))

(Begin van het debat: zie punt 4 van de notulen van 14.5.2020)

Het woord wordt gevoerd door Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki en Lena Düpont.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) en Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


7. 70e verjaardag van de Schumanverklaring (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: 70e verjaardag van de Schumanverklaring (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella en Nicola Beer.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


8. Gebruik van apps voor het traceren van contacten in de strijd tegen het coronavirus (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gebruik van apps voor het traceren van contacten in de strijd tegen het coronavirus (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, Jean-Lin Lacapelle, namens de ID-Fractie, Alexandra Geese, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols en Massimiliano Salini.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 12.03 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.17 uur hervat.


10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de tweede reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting (punt 5 van de notulen van 14.5.2020).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0114)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 58)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0085)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 29)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0086)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 30)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0087)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 31)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0088)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 32)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0090)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 34)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0091)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 35)

Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0092)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 36)

Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0100)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 44)

Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0105)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 49)

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0106)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 50)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0109)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 53)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0111)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 55)

Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0115)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 59)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0116)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 60)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0118)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 62)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0120)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 64)

Kwijting 2018: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0121)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 65)


11. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over de ontwerpresoluties betreffende de kwijting:

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (voorheen Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Kwijting 2018: Eurojust
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust (nu Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (vóór 20 december 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (voor 11 december 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Kwijting 2018: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Het Parlement stemt over de amendementen op het verslag (A9-0102/2020):

Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 [2019/2214(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Het Parlement gaat over tot eindstemming over de urgentieprocedure waartoe woensdag 13 mei 2020 is besloten (punt 20 van de notulen van 13.5.2020):

Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Commissie juridische zaken

Er kan worden gestemd tot 14.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt om 17.15 uur bekendgemaakt.

(De vergadering wordt om 13.23 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.31 uur hervat.


13. Vaccins en geneeskundige behandelingen in de context van COVID-19 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vaccins en geneeskundige behandelingen in de context van COVID-19 (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Margaritis Schinas (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Tiemo Wölken, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, niet-fractiegebonden lid, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello en Christel Schaldemose.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 15.37 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.18 uur hervat.


15. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)

Rectificatie P8_TA(2018)0307(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 7 van de notulen van 13.5.2020).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd.


16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ECON: Cristian Terheş in plaats van Ryszard Antoni Legutko

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de eindstemming over de ontwerpresoluties betreffende de kwijting voor (punt 11 van de notulen van 14.5.2020):

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0070)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 14)

   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0071)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 15)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0072)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 16)

   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0073)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 17)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0074)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 18)

   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0075)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 19)

   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0076)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 20)

Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0077)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 21)

   Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0078)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 22)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0079)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 23)

   Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0080)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 24)

Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0081)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 25)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (voorheen Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0082)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 26)

   Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0083)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 27)

   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0084)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 28)

   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0085)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 29)

   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0086)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 30)

   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0087)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 31)

   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0088)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 32)

   Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0089)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 33)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0090)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 34)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0091)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 35)

Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0092)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 36)

Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0093)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 37)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0094)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 38)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0095)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 39)

Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0096)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 40)

Kwijting 2018: Eurojust
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust (nu Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0097)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 41)

Kwijting 2018: Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0098)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 42)

Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (vóór 20 december 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0099)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 43)

Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0100)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 44)

Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0101)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 45)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (voor 11 december 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0102)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 46)

Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0103)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 47)

Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0104)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 48)

Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0105)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 49)

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0106)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 50)

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0107)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 51)

Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0108)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 52)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0109)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 53)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0110)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 54)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0111)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 55)

Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0112)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 56)

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0113)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 57)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0114)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 58)

Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0115)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 59)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0116)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 60)

Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0117)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 61)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0118)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 62)

Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0119)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 63)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0120)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 64)

Kwijting 2018: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0121)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 65)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op het verslag A9-0102/2020 (punt 11 van de notulen van 14.5.2020):

Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 [2019/2214(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0123)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 67)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over de aanbeveling (punt 11 van de notulen van 14.5.2020):

Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Commissie juridische zaken

(Gewone meerderheid)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0122)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 66)


18. Derde stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op medeondertekende ontwerpresolutie B9-0158/2020: Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan;

en tot eindstemming over het verslag A9-0102/2020
Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 [2019/2214(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Er kan worden gestemd tot 18.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt om 21 uur bekendgemaakt.

(De vergadering wordt om 17.24 uur onderbroken.)


19. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.00 uur hervat.


20. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over het verslag A9-0102/2020 (punt 18 van de notulen van 14.5.2020):

Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 [2019/2214(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0123)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 67)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op medeondertekende ontwerpresolutie B9-0158/2020: Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (punt 18 van de notulen van 14.5.2020)

Medeondertekende ontwerpresolutie B9-0158/2020

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0124)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 68)


21. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


22. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 04/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 06/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 07/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 08/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini en Raffaele Stancanelli. Ontwerpresolutie over dringende maatregelen ter ondersteuning van gebieden en ondernemingen die getroffen zijn door het coronavirus (B9-0128/2020)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, ECON

- Christine Anderson en Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over ondersteunende onderwijsmaatregelen in uitzonderlijke tijden (B9-0138/2020)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière en André Rougé. Ontwerpresolutie over de begrotingsmaatregelen die moeten worden genomen om de economische gevolgen op te vangen van de verspreiding van COVID-19 voor de overheidsfinanciën van de lidstaten (B9-0140/2020)

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over een verbod op de verkoop van in stookkassen geproduceerde biologische producten buiten hun oogstseizoen (B9-0141/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over de bevordering van innovatie in de EU (B9-0142/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de digitale transformatie van het onderwijs (B9-0150/2020)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Christine Anderson en Gunnar Beck. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid om onbeperkt contant geld te kunnen blijven gebruiken (B9-0151/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ECON


24. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 2/2020 - Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijvingen DEC 05/2020, DEC 06/2020 en DEC 08/2020 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de kredietoverschrijvingen DEC 05/2020, DEC 06/2020 en DEC 08/2020 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 07/2020 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 07/2020 - Afdeling III - Commissie.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 651.596/OJVE).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.02 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid