Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pátek, 15. května 2020 - Brusel

8. Druhé hlasování
CRE

Parlament hlasuje o rozhodnutí výboru AGRI zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (bod 8 zápisu ze dne 13.5.2020 a bod 4 zápisu ze dne 15.5.2020).

Vystoupil Norbert Lins.

Parlament hlasuje v konečných hlasováních o použitích postupu pro naléhavé případy, o kterých bylo rozhodnuto ve středu 13. května 2020 (bod 17 zápisu ze dne 13.5.2020):

—   Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 ***I

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - výbor INTA;

—   Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb ***I

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - výbor TRAN;

—   Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) ***I

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - výbor TRAN;

—   Poplatky za přístavní infrastrukturu ***I

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - výbor TRAN;

—   Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - výbor TRAN.

Hlasování se bude konat až do 15:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 17:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:19.)

Poslední aktualizace: 1. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí