Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Fredag den 15. maj 2020 - Bruxelles

8. Anden afstemning
CRE

Parlamentet stemte om afgørelsen fra AGRI om at indlede interinstitutionnelles forhandlinger på grundlag af betænkningen om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Ordfører Elsi Katainen (A9-0101/2020) (punkt 8 i protokollen af 13.5.2020 og punkt 4 i protokollen af 15.5.2020).

Taler: Norbert Lins.

Parlamentet gennemførte de endelige afstemninger om følgende uopsættelighedsprocedurer, der var blevet truffet afgørelse om onsdag den 13. maj 2020 (punkt 17 i protokollen af 13.5.2020):

—   Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - INTA;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN;

—   Havneinfrastrukturafgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN;

—   Den fjerde jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioderne ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN.

Afstemningen var åben til kl.15.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 17.30.

(Mødet udsat kl. 14.19.)

Seneste opdatering: 1. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik