Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Petak, 15. svibnja 2020. - Bruxelles

8. Drugi krug glasovanja
CRE

Parlament je glasovao o odluci Odbora AGRI o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (točka 8 zapisnika od 13.5.2020. i točka 4 zapisnika od 15.5.2020.).

Govorio je Norbert Lins.

Parlament je održao konačna glasovanja o hitnim postupcima o kojima se odluka donijela 13. svibnja 2020. (srijeda) (točka 17 zapisnika od 13.5.2020.), a to su:

—   Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor INTA;

—   Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor TRAN;

—   Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Odbor TRAN;

—   Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor TRAN;

—   Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor TRAN.

Glasovanje je bilo moguće do 15:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 17:30.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:19.)

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti