Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Piątek, 15 maja 2020 r. - Bruksela

8. Druga część głosowania
CRE

Parlament przystąpił do głosowania nad decyzją komisji AGRI o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (pkt 8 protokołu z dnia 13.5.2020 i pkt 4 protokołu z dnia 15.5.2020).

Głos zabrał Norbert Lins.

Parlament przystąpił do głosowania końcowego nad następującymi wnioskami o tryb pilny postanowionymi w środę 13 maja 2020 r. (pkt 17 protokołu z dnia 13.5.2020):

—   Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - komisja INTA;

—   Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - komisja TRAN;

—   Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - komisja TRAN;

—   Opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - komisja TRAN;

—   Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - komisja TRAN.

Głosowanie zostało otwarte do godz. 15.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.19.)

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności