Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Piatok, 15. mája 2020 - Brusel

8. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o rozhodnutí výboru AGRI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). spravodajkyňa Elsi Katainen (A9-0101/2020) (bod 8 zápisnice zo dňa 13.5.2020 a bod 4 zápisnice zo dňa 15.5.2020).

V rozprave vystúpil Norbert Lins.

Parlament hlasuje v záverečných hlasovaniach o týchto postupoch pre naliehavé prípady, o ktorých bolo rozhodnuté v stredu 13. mája 2020 (bod 17 zápisnice zo dňa 13.5.2020):

—   Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - výbor INTA;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - výbor TRAN;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - výbor TRAN;

—   Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - výbor TRAN;

—   4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - výbor TRAN.

Hlasovať je možné do 15.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 17.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.19 h.)

Posledná úprava: 1. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia