Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Petek, 15. maj 2020 - Bruselj

8. Drugi čas glasovanja
CRE

Parlament mora glasovati o sklepu odbora AGRI, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (točka 8 zapisnika z dne 13.5.2020 in točka 4 zapisnika z dne 15.5.2020).

Govoril je Norbert Lins.

Parlament mora opraviti končno glasovanje o naslednjih nujnih postopkih, o katerih so bili sklepi sprejeti v sredo, 13. maja 2020 (točka 17 zapisnika z dne 13.5.2020):

—   Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - odbor INTA;

—   Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - odbor TRAN;

—   Začasni ukrepi glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval in licenc (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - odbor TRAN;

—   Pristojbine za pristaniško infrastrukturo ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - odbor TRAN;

—   Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - odbor TRAN.

Glasovanje bo potekalo do 15.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati bodo razglašeni 17.30.

(Seja je bila prekinjena ob 14.19.)

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov