Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel

8. Andra omröstningen
CRE

Parlamentet röstade om AGRI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (punkt 8 i protokollet av den 13.5.2020 och punkt 4 i protokollet av den 15.5.2020).

Talare: Norbert Lins.

Parlamentet höll en slutomröstning om följande brådskande förfaranden som hade beslutats onsdagen den 13 maj 2020 (punkt 17 i protokollet av den 13.5.2020):

—   Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - INTA-utskottet;

—   Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-utskottet;

—   4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-utskottet.

Omröstningen skulle pågå fram till kl.15.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.17.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.19.)

Senaste uppdatering: 1 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy