Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel

11. Meddelande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp resultaten av:

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 69)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 70)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 71)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 72)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 73)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

AGRI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(enkel majoritet erfordrades)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 74)

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy