Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

18. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 2 Απριλίου 2020 )

επιτροπές BUDG, ECON

- Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (2020/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου