Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δεύτερη ψηφοφορία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 17.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 18.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb)
01/10/2020 15:28
  Κατάσταση παρόντων (19 kb)
01/10/2020 11:40
 
Συνοπτικά πρακτικά (69 kb)
01/10/2020 15:28
  Κατάσταση παρόντων (10 kb)
01/10/2020 11:40
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (99 kb)
28/07/2020 15:16
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (72 kb)
31/07/2020 12:14
 
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb)
01/10/2020 15:28
  Κατάσταση παρόντων (74 kb)
01/10/2020 11:40
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (323 kb)
28/07/2020 15:16
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (518 kb)
31/07/2020 12:14
Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου