Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 3.Första omröstningen
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Meddelande av omröstningsresultat
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Andra omröstningen
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Meddelande av omröstningsresultat
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 16.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 17.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 18.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 19.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (73 kb)
01/10/2020 15:33
  Närvarolista (18 kb)
01/10/2020 11:50
 
Protokoll (62 kb)
01/10/2020 15:33
  Närvarolista (10 kb)
01/10/2020 11:50
  Omröstningsresultat (85 kb)
28/07/2020 15:18
  Omröstningar med namnupprop (71 kb)
31/07/2020 12:21
 
Protokoll (216 kb)
01/10/2020 15:33
  Närvarolista (65 kb)
01/10/2020 11:50
  Omröstningsresultat (268 kb)
28/07/2020 15:18
  Omröstningar med namnupprop (506 kb)
31/07/2020 12:21
Senaste uppdatering: 1 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy