Indeks 
Zapisnik
XML 77kPDF 216kWORD 63k
Petak, 15. svibnja 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 3.Prvi krug glasovanja
 4.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Objava rezultata glasovanja
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Drugi krug glasovanja
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Sastav odbora i izaslanstava
 11.Objava rezultata glasovanja
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 16.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)(članak 56. Poslovnika)
 17.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 18.Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)
 19.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:32.


2. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Na temelju članka 63. stavka 1. Poslovnika Predsjednik je priopćio da je Vijeće proslijedilo sljedeće stajalište zajedno s razlozima na temelju kojih je usvojilo to stajalište kao i stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 - Vijeće usvojilo 15. travnja 2020. (05639/2/2020 - C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - (COM(2020)0155)
upućeno nadležnom odboru: ECON, ENVI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 16. svibnja 2020.


3. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o:

— zajednički potpisanom Prijedlogu rezolucije: Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (B9-0158/2020)

i o amandmanima na sljedeće predmete povezane s hitnim postupkom:

—   Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu;

—   Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor za promet i turizam.

Glasovanje je bilo moguće do 10:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13:15.


4. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjednik je priopćio da je od Kluba zastupnika Verts/ALE-a i određenog broja zastupnika Europskog parlamenta primio zahtjev za glasovanje u Parlamentu u skladu s člankom 71. stavkom 2. Poslovnika o odluci odbora AGRI da se počne s međuinstitucijskim pregovorima. Ta odluka objavljena je u zapisniku od srijede 13. svibnja 2020. (točka 8 zapisnika od 13.5.2020..).

Glasovanje će se održati danas, 15. svibnja (petak) od 14:15 do 15:30.

Predsjednik je priopćio da nije primio zahtjev od određenog broja zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u vezi s odlukom Odbora PECH o početku međuinstitucijskih pregovora. Odluka je objavljena u zapisniku od srijede 13. svibnja 2020. (točka 8 zapisnika od 13.5.2020..).

Odbor PECH mogao je početi s pregovorima nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.

Govorio je Bas Eickhout.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:38.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:22.


6. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je pročitao rezultate konačnog glasovanja o zajednički potpisanom Prijedlogu rezolucije B9-0158/2020 i glasovanja o amandmanima na predmete povezane s hitnim postupkom (točka 3. zapisnika od 15.5.2020.).

Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (B9-0158/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA-PROV(2020)0124)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 68.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0156/2020 i B9-0157/2020 se ne razmatraju.)

Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 69.)

Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor za promet i turizam

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA-PROV(2020)0126)
(
Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 70.)

Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Odbor za promet i turizam

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA-PROV(2020)0127)
(
Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 71.)

Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Odbor za promet i turizam

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA-PROV(2020)0128)
(
Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 72.)

Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Odbor za promet i turizam

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 13., 14 i 15. svibnja 2020., točka 73.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:26.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:15.


8. Drugi krug glasovanja

Parlament je glasovao o odluci Odbora AGRI o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (točka 8 zapisnika od 13.5.2020. i točka 4 zapisnika od 15.5.2020.).

Govorio je Norbert Lins.

Parlament je održao konačna glasovanja o hitnim postupcima o kojima se odluka donijela 13. svibnja 2020. (srijeda) (točka 17 zapisnika od 13.5.2020.), a to su:

—   Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor INTA;

—   Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor TRAN;

—   Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Odbor TRAN;

—   Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor TRAN;

—   Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor TRAN.

Glasovanje je bilo moguće do 15:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 17:30.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:19.)


9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:30.


10. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika Renewa primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor PETI: Monica Semedo i Andrus Ansip

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


11. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 69.)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor za promet i turizam

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 70.)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Odbor za promet i turizam

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 71.)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Odbor za promet i turizam

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 72.)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Odbor za promet i turizam

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 73.)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Odluka Odbora AGRI o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD). Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(Potrebna obična većina)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja" od 13., 14, 15 svibnja 2020., točka 74.)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pismena obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2020.: unošenje viška iz financijske godine 2019. – stajalište Vijeća od 6. svibnja 2020. (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za produljenjem određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS))
upućeno nadležnom odboru: ECON


15. Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. travnja 2020.)

odbori BUDG, ECON

- Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan (2020/2058(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 57. Poslovnika), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


16. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)(članak 56. Poslovnika)

Odbor ECON

- Uspostava Fonda za pravednu tranziciju (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI


17. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. travnja 2020.)

odbori BUDG, ECON

- Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan (2020/2058(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 57. Poslovnika), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


18. Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. travnja 2020.)

odbori BUDG, ECON

- Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan (2020/2058(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 57. Poslovnika), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


19. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s ove sjednice i zapisnici sa sjednica održanih 13. svibnja 2020. i 14. svibnja 2020. bit će podneseni Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primateljima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 17. lipnja 2020. i 18. lipnja 2020.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 17:34 h.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Danti Nicola, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 9. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti