Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел

14. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следния проект на мярка за изпълнение, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива за изменение на приложение III към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на SARS-CoV-2 в списъка на биологичните агенти, за които е известно, че заразяват хората, и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - срок: 4 юли 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

Последно осъвременяване: 19 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност