Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 9k
Středa, 17. června 2020 - Brusel

20. První hlasování
CRE

Parlament hlasuje o:

—   Žádost, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity [2019/2154(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity [2019/2149(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Procesní návrh (článek 200 jednacího řádu)

Procesní návrh předložený v souladu s článkem 200 jednacího řádu týkající se odložení hlasování o zprávě, kterou předkládá Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Izraelem;

—   Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Izraelem***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament hlasuje o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

—   Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 ***I

[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor;

—   Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***I

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins;

—   Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích ke zprávě, kterou předkládají Kati Piri a Christophe Hansen - A9-0117/2020, a k návrhu usnesení B9-0123/2020 - Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020:

—   Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska [2020/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajové: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu předložila na závěr rozpravy (bod 10 zápisu ze dne 17.12.2019) Lucia Ďuriš Nicholsonová za výbor EMPL, o strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Hlasování se bude konat až do 17:45.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 20:15.

Hlasování začalo.

Poslední aktualizace: 1. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí