Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 8k
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - Brüssel

20. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele:

—   Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2154(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2149(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Menetlusega seotud taotlus (kodukorra artikli 200 lõige 4)

Menetlusega seotud taotlus lükata edasi hääletus järgmise raporti üle: Andor Deli (A9-0085/2020): ELi ning Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping;

—   ELi ning Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlamendis pandi hääletusele järgmised kiirmenetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

—   Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - majandus- ja rahanduskomisjon;

—   Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör Norbert Lins;

—   Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - põhiseaduskomisjon. Raportöör Loránt Vincze.

Parlamendis pandi hääletusele: Kati Piri ja Christophe Hanseni raporti A9-0117/2020 muudatusettepanekud ja resolutsiooni ettepanek B9-0123/2020 - ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

—   Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga [2020/2023(INI)] - Väliskomisjon - rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Kati Piri ja Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus (17.12.2019 protokollipunkt 10) Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-komisjoni nimel Euroopa 2020. aasta järgse puuetega inimeste strateegia kohta (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Hääletus lõppes kell 17.45.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 20.15.

Toimus hääletus.

Viimane päevakajastamine: 19. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika