Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 8k
Srijeda, 17. lipnja 2020. - Bruxelles

20. Prvi krug glasovanja
CRE

Parlament je glasovao o sljedećem:

—   Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku [2019/2154(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu [2019/2149(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Postupovni prijedlog (članak 200. stavak 4. Poslovnika) Postupovni prijedlog podnesen je u skladu s člankom 200. kako bi se zatražila odgoda glasovanja o izvješću Andora Delia (A9-0085/2020): Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela;

—   Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament glasuje o sljedećim zahtjevima za hitnim postupkom (članak 163. Poslovnika):

—   Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku;

—   Pružanje iznimne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovora na izbijanje bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Lins ;

—   Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Loránt Vincze .

Parlament će glasovati o amandmanima na izvješće Kati Piri i Christopha Hansena - A9-0117/2020 i na prijedlog rezolucije B9-0123/2020 - Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.:

—   Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske [2020/2023(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.
Prijedlog rezolucije koju je na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika i kao zaključak rasprave (točka 10. zapisnika od 17.12.2019.), podnijela Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Odbora EMPL, o strategiji EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Glasovanje je bilo moguće do17:45.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 20:15.

Pristupilo se glasovanju.

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti