Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2020. gada 17. jūnijs - Brisele

20. Pirmā balsošana
CRE

Parlaments ir aicināts balsot par:

—   Pieprasījums atcelt Gunnar Beck imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Gunnar Beck imunitāti [2019/2154(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Halicki (A9-0036/2020).

—   Pieprasījums atcelt Guy Verhofstadt imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Guy Verhofstadt imunitāti [2019/2149(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marie Toussaint (A9-0037/2020).

—   Priekšlikums attiecībā uz procedūru (Reglamenta 200. pants)
Priekšlikums attiecībā uz procedūru atbilstīgi Reglamenta 200. panta 4. punktam, ar ko pieprasa atlikt balsošanu par Andor Deli ziņojumu (A9-0085/2020): ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšana.

—   ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšana***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlamentam ir jābalso par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

—   Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja.

—   Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins .

—   Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze .

Parlamentam ir jābalso par grozījumiem Kati Piri un Christophe Hansen ziņojumā A9-0117/2020 un par rezolūcijas priekšlikumu B9-0123/2020 - ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada.

—   Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti [2020/2023(INI)] - Ārlietu komiteja - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referenti: Kati Piri un Christophe Hansen (A9-0117/2020).

—   ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada
Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020), ko, noslēdzot debates, balstoties uz Reglamenta 2. punktu (17.12.2019. protokola 10. punkts), EMPL komitejas vārdā iesniedza Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 17.45.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 20.15.

Sākās balsošana.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika