Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Środa, 17 czerwca 2020 r. - Bruksela

20. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi dokumentami:

—   Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka:
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gunnara Becka [2019/2154(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta:
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta [2019/2149(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Wniosek proceduralny (art. 200 Regulaminu)
Wniosek w sprawie proceduralnej, zgodnie z art. 200 Regulaminu, dotyczący odroczenia głosowania nad sprawozdaniem Andora Deliego (A9-0085/2020): Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem;

—   Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

—   Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna;

—   Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca Norbert Lins;

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do sprawozdania Kati Piri i Christophe'a Hansena - A9-0117/2020 i do projektu rezolucji B9-0123/2020 - Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020:

—   Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
Projekt rezolucji złożonej na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty (pkt 10 protokołu z dnia 17.12.2019) przez Lucię Ďuriš Nicholsonovą, w imieniu komisji EMPL, w sprawie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na okres po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.17.45.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 20.15.

Przystąpiono do głosowania.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności