Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 10k
Miercuri, 17 iunie 2020 - Bruxelles

20. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

—   Cerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Gunnar Beck [2019/2154(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Cerere de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt [2019/2149(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Moțiune de procedură (articolul 200 din Regulamentul de procedură)
Moțiune de procedură, depusă în conformitate cu articolul 200 din Regulamentul de procedură, pentru a solicita amânarea votului asupra raportului Andor Deli (A9-0085/2020): Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel;

—   Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlamentul trebuie să voteze următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

—   Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare;

—   Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins ;

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze .

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la amendamentele la raportul Kati Piri și Christophe Hansen - A9-0117/2020 și la propunerea de rezoluție B9-0123/2020 - Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020:

—   Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [2020/2023(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru comerț internațional. Raportori: Kati Piri și Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020
Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în urma dezbaterii (punctul 10 al PV din 17.12.2019), de Lucia Ďuriš Nicholsonová, în numele Comisiei EMPL, referitoare la Strategia Europeană pentru persoanele cu dizabilități după 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 17.45.

Rezultatele voturilor vor fi anuțate la 20.15.

S-a procedat la vot.

Ultima actualizare: 20 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate