Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0194/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Гласувания :

PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :


Протокол
XML 6k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел

21. Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP))

(Начало на разискването: точка 19 от протокола от 17.6.2020 г.)

Изказаха се Othmar Karas, Sylvie Guillaume и Irène Tolleret.

Изказаха се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky и Marco Zanni, от името на групата ID, относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela и Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 19 юни 2020 г. и точка 9 от протокола от 19 юни 2020 г. (изменения), точка 12 от протокола от 19 юни 2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 19 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност