Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0194/2020

Keskustelut :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Äänestykset :

PV 19/06/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 7k
Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020 - Bryssel

21. Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta (2020/2685(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 19)

Puheenvuorot: Othmar Karas, Sylvie Guillaume ja Irène Tolleret.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) ja Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020)

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky ja Marco Zanni ID-ryhmän puolesta rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020)

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela ja Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020)

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 6 ja istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 19. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö