Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2685(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0194/2020

Debatten :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Stemmingen :

PV 19/06/2020 - 12

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 5k
Woensdag 17 juni 2020 - Brussel

21. De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd (2020/2685(RSP))

(Begin van het debat: punt 19 van de notulen van 17.6.2020)

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Sylvie Guillaume en Irène Tolleret.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) en Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky en Marco Zanni, namens de ID-Fractie, over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela en Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 19.6.2020 en punt 9 van de notulen van 19.6.2020 (amendementen), punt 12 van de notulen van 19.6.2020 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid