Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0194/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 6k
Środa, 17 czerwca 2020 r. - Bruksela

21. Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (ciąg dalszy debaty)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP))

(Początek debaty: pkt 19 protokołu z dnia 17.6.2020)

Głos zabrali Othmar Karas, Sylvie Guillaume i Irène Tolleret.

Głos zabrały Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) i Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca i Adam Bielan, w imieniu grupy ECR, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky i Marco Zanni, w imieniu grupy ID, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete i Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola i Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 19.6.2020 i pkt 9 protokołu z dnia 19.6.2020 (poprawki), pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020 (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności