Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0194/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Hlasovanie :

PV 19/06/2020 - 12

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 6k
Streda, 17. júna 2020 - Brusel

21. Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 17.6.2020)

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Sylvie Guillaume a Irène Tolleret.

Vystúpili: Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) a Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky a Marco Zanni, v mene skupiny ID, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete a Esteban González Pons, v mene skupiny PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela a Nicolae Ştefănuță, v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke, v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola a Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 19.6.2020 a bod 9 zápisnice zo dňa 19.6.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 12 zápisnice zo dňa 19.6.2020 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 20. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia