Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2023(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0117/2020

Ingediende teksten :

A9-0117/2020

Debatten :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Stemmingen :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0152

Notulen
XML 8k
Woensdag 17 juni 2020 - Brussel

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

22. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 juni 2020 - Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 juni 2020 (2020/2656(RSP))

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [2020/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Kati Piri en Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Kati Piri en Christophe Hansen geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolae Ştefănuță (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Pedro Silva Pereira (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Kris Peeters (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Johan Danielsson (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Pascal Arimont (rapporteur voor advies van de commissie REGI), François-Xavier Bellamy (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Loránt Vincze (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Gheorghe Falcă (rapporteur voor advies van de commissie PETI), David McAllister, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, en Marco Zanni, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen en Maria Spyraki.

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie), Michel Barnier (hoofd van de taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk) en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 27 van de notulen van 17.6.2020 (amendementen - A9-0117/2020); punt 8 van de notulen van 18.6.2020 (eindstemming - A9-0117/2020).

(De vergadering wordt om 18.40 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid