Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2154(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0036/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/06/2020 - 27

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0132

Protokol
XML 13k
Onsdag den 17. juni 2020 - Bruxelles

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

27. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om:

Anmodning om ophævelse af Gunnar Becks immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Gunnar Becks immunitet [2019/2154(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191))

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0132)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 17.6.2020)

Anmodning om ophævelse af Guy Verhofstadts immunitet
Betænkning om anmodning om ophævelse af Guy Verhofstadts immunitet [2019/2149(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191))

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0133)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 4)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 17.6.2020)

Indlæg til forretningsordenen (forretningsordenens artikel 200)
Indlæg til forretningsordenen indgivet i overensstemmelse med artikel 200 med anmodning om udsættelse af afstemningen om betænkning af
Andor Deli (A9-0085/2020): Indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (278 for, 388 imod, 20 hverken/eller).

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om anmodningen om uopsættelig forhandling:

Administrativt samarbejde på beskatningsområdet: udsættelse af visse frister som følge af covid-19-pandemien *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget

Ved afstemning ved navneopråb (603 for, 88 imod, 5 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Norbert Lins

Ved afstemning ved navneopråb (688 for, 3 imod, 5 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Europæisk borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Loránt Vincze

Ved afstemning ved navneopråb (689 for, 5 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til betænkning af Kati Piri og Christophe Hansen - A9-0117/2020 og om beslutningsforslag B9-0123/2020 - EU's handicapstrategi efter 2020:

Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [2020/2023(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om International Handel. Ordførere: Kati Piri og Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0152)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 23
)

EU's handicapstrategi efter 2020
Forslag til beslutning infgivet jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2, som afslutning på forhandlingen (punkt 10 i protokollen af 17.12.2019), af Lucia Ďuriš Nicholsonová, for EMPL, om EU's handicapstrategi efter 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0156)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt
25)

Seneste opdatering: 19. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik