Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2154(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0036/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2020 - 27

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0132

Pöytäkirja
XML 13k
Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

27. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2019/2154(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0132)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 3)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 17.6.2020 liite 1)

Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2019/2149(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0133)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 4)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 17.6.2020 liite 2)

Esitys äänestyksen lykkäämisestä (työjärjestyksen 200 artikla)
Työjärjestyksen 200 artiklan mukainen esitys Andor Delin mietintöä (A9-0085/2020) ”EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen” koskevan äänestyksen lykkäämisestä

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (278 puolesta, 388 vastaan, 20 tyhjää).

Puhemies luki ääneen kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä toimitettujen äänestysten tulokset:

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - talous- ja raha-asioiden valiokunta

NHÄ:ssä (603 puolesta, 88 vastaan, 5 tyhjää) päätettiin kiireellisestä käsittelystä.

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins

NHÄ:ssä (688 puolesta, 3 vastaan, 5 tyhjää) päätettiin kiireellisestä käsittelystä.

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

NHÄ:ssä (689 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää) päätettiin kiireellisestä käsittelystä.

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset, jotka koskivat tarkistuksia Kati Pirin ja Christophe Hansenin mietintöön A9-0117/2020 ja päätöslauselmaesitykseen B9-0123/2020 - EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen:

Suositus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten [2020/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Kati Piri ja Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0152)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 23)

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen
Lucia Ďuriš Nicholsonován EMPL-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys (istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 10) Euroopan vammaisstrategiasta vuoden 2020 jälkeen (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0156)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 25)

Päivitetty viimeksi: 19. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö